Naše motto:
Nic není nemožné, pokud je snaha podložena znalostmi, nadšením, vytrvalostí a jistou dávkou štěstí.

ARDEZ Pharma

je privátní obchodní a marketingová společnost, která se od roku 2003 zabývá dovozem, distribucí a propagací léčiv, zdravotnických prostředků a kosmetiky v České republice. Naše portfolio přípravků sahá od injekčních léčiv, používaných v intenzivní péči, až po ambulantní přípravky, či specializovanou kosmetiku. Společnost má povolení k distribuci léčiv v EU a k dovozu návykových látek, máme auditovaný systém farmakovigilance. Kanceláře a skladové prostory se nacházejí v Praze.

Dosud jsme spolupracovali a spolupracujeme s celou řadou významných zahraničních i tuzemských partnerů. Pro ně taktéž zajišťujeme kompletní servis v oblasti logistiky, registrace a další administrativy, např. zastupování v řízení před klíčovými úřady jako je SÚKL nebo Ministerstvo zdravotnictví. Samozřejmě poskytujeme také konzultační služby v příslušných oblastech.

Team

V roce 2012 tvořilo společnost 20+ zaměstnanců, z nichž většina pravidelně navštěvuje zákazníky v nemocnicích, lékárnách a ambulancích různých oborů. Organizace je vedena profesionály s předchozí mnohaletou zkušeností u renomovaných farmaceutických společností. Snažíme se o odborný růst a motivaci každého našeho kolegy, abychom fungovali jako stmelený kolektiv.

Co nabízíme

Jsme orientováni výhradně na dlouhodobou oboustranně výhodnou spolupráci. Velikost a styl řízení naší organizace nám dovoluje flexibilně reagovat na nové výzvy a zároveň dodržovat vysoké manažerské a etické standardy práce. Kombinujeme dostatečnou diverzifikaci aktivit a dovedností s pevným zacílením na vybrané skupiny zákazníků. Snažíme se, aby partnerství a péče o zákazníky nebyly jen prázdnými slovy.

Naše cíle

Chtěli bychom být dlouhodobě silnou a prosperující organizací, která bude vyhledávaným a respektovaným partnerem pro pacienty, zdravotníky a obchodní společnosti.

Snažíme se proto posílit naší nabídku v nemocničním segmentu o nové moderní injekční preparáty, onkologika, biologickou léčbu a jiné úzce zaměřené speciální preparáty. Průběžně doplňujeme a inovujeme portfolio produktů pro vybrané ambulantní specializace, a to nejen o farmaceutika, ale též o speciální kosmetiku, zdravotnické prostředky a potravinové doplňky, které by přinesly novou kvalitu péče o pacienty. Připravujeme zajímavou nabídku přípravků pro další odbornosti, pro které by spolupráce s námi mohla být vítaným přínosem.

Přáli bychom si, aby každý náš pacient, zákazník, obchodní partner i zaměstnanec pocítil, že ARDEZ Pharma je jeho